Person: Emil Raun og Varda – resultatbaseret styring

varda

Varda Jobservice med Emil Raun i spidsen bruger nu resultatbaseret styring som ledelsesredskab. Det betyder i praksis, at Varda Jobservice og Emil Raun fokuserer på at opnå resultater, og at de bruger en helt bestemt og effektiv metode til at få dem.

Emil Raun fra Varda Jobservice udtaler:

”Resultatbaseret styring består hos Varda Jobservice helt basalt af fire vigtige elementer: Definition af de strategiske mål, som styrer indsatsen, specifikation af effekter, der fremmer de definerede mål, løbende overvågning og vurdering af præstationer og styrket ansvar fra den enkelte medarbejder ved hjælp af kontinuerlig feedback.”

Emil Raun og Varda Jobservice mener, at det har haft en gavnlig effekt på arbejdet i Varda Jobservice. Varda Jobservice og Emil Raun har oplevet en bedre arbejdsfordeling og en mere effektiv hverdag, hvor der arbejdes fokuseret for at opnå konkrete mål.

Det er dog vigtigt, at styringen er så enkel som overhovedet muligt. Desuden skal alle i organisationen kende målene. Det kræver klar kommunikation og dokumentation af effekt. Alle udvikler sig og forbedrer indsatsen undervejs ved hjælp af resultatbaseret styring.

Emil Raun fra siger om sine erfaringer med resultatbaseret styring i virksomheder:

”Det er vigtigt at have nogle få og enkle mål. For mange mål fjerner fokus fra det vigtigste og forvirrer, og i stedet for at få forbedret arbejdsindsatsen og effektiviteten, ender det i medarbejdere, der mangler fokus. Desuden er det vigtigt, at du og hele virksomheden går helhjertet ind i den resultatbaserede styring. Det er også alfa og omega for virksomheden, at man overvejer, hvordan man håndterer og hvad dokumentationen af effekten skal bruges til. Det er svært at drøfte resultater og effekt uden også at nævne indsatsen og omvendt.”

Læs mere om Emil Rauns indstilling til ledelse i denne artikel.