Virksomhed: Begravelses Service – Guide til det sidste farvel

Begravelses Service

Hos Begravelses Service har man mange års erfaring i både at rådgive om, planlægge og udføre ceremonier, når pårørende til afdøde skal sige det sidste farvel. På baggrund af de mange års erfaring har man hos Begravelses Service også en rigtig god ide om, hvilke bekymringer, som de pårørende står over for, og ud fra denne viden, har Begravelses Service udarbejdet denne guide til at håndtere de vigtigste aspekter af ceremonien for afdøde.

Tag kontakt til de rette mennesker

HvisBegravelses Service pårørende er død i hjemmet, skal man ifølge Begravelses Service, som noget af det første ringe til både politi, læge og Begravelses Service. Hvis den pårørende er død på enten plejehjem, hospice eller sygehus behøver man dog blot at ringe til Begravelses Service, så man hurtigst muligt efter dødsfaldet kan få planlagt, hvordan en ceremoni skal foregå. Dette er også grunden til, at man hos Begravelses Service har telefonisk døgnåbent 7 dage om ugen på telefon 77 11 24 07. På dette tidspunkt lige efter dødsfaldet kan det være svært at tænke klart, og erfaringen fra Begravelses Service er helt klart, at man blot har lyst til at sørge over den afdøde. Dette er grunden til, at man hos Begravelses Service har ansat et professionelt team af rådgivere, der både har styr på det praktiske, men også forstår at tage hensyn til de pårørendes situation. Den mangeårige erfaring hos Begravelses Service gør, at man på et tidligt stadie kan vurdere, om der skulle blive brug for krisepsykolog, og i sådanne tilfælde yder Begravelses Service også hjælp til at søge om økonomisk tilskud hos lægen.

Hvilken begravelses service ønsker du?

Det næste som du skal beslutte er, om du ønsker Begravelses Service til at planlægge en begravelse eller bisættelse. Dette ønske er meget individuelt, da nogle afskrækkes ved tanken om at gå i forrådnelse ved en regulær begravelse, mens andre ønsker at bevare kroppen intakt og derfor foretrækker en bisættelse. Af samme grund anbefaler Begravelses Service altid at have nedskrevet eventuelle ønsker til sin bisættelse eller begravelse på forhånd, så de efterladte har færrest mulige beslutninger at skulle tage stilling til i en svær tid. Hvis der ikke i forvejen er nedskrevet ønsker, er det helt op til de efterladte at beslutte, hvordan Begravelses Service skal afholde ceremonien; om det skal være en borgerlig eller gejstlig ceremoni, om der skal afsiges mindeord, hvordan urne eller kiste skal se ud, dekorationer til ceremonien og mange andre problematikker, som Begravelses Service med deres mangeårige erfaring har ekspertise i at rådgive om.

Efter at have læst disse råd vil efterladte allerede på forhånd have en ide om, hvad der skal ske, og i hvilken rækkefølge man bør planlægge afdødes ceremoni. Hvis beslutningerne alligevel bliver for svære, står Begravelses Service altid klar til at rådgive og gøre situationen så let at komme igennem, som det er muligt i sorgens stund.