Person: Kim Ginnerup og MissionPharma

Kim Ginnerup er CEO for virksomheden MissionPharma. Kim Ginnerup har været en del af virksomheden i mange år. MissionPharma blev stiftet i 1975 af Poul Ginnerup, Kim Ginnerups far. I 1989 gik faren bort, og Kim Ginnerup trådte ind i virksomhedens ledelse. Efter han trådte ind i ledelsen tog udviklingen af virksomheden fart, og er i dag en global virksomhed med +200 medarbejdere og millioner i omsætning.

Den globale virksomhed

Virksomheden har kontorer i hele verden. Blandt andet Kina, Afrika og Indien. Hovedkontoret er baseret i Danmark, hvor Kim Ginnerup sidder som ledende CEO.

At være en global virksomhed giver MissionPharma en række fordele, men kræver også at der er en strømlinet organisation, så den generelle service er ens på alle kontorer lige meget kontinent. En vigtig del af virksomheden for Kim Ginnerup. Således skal der være én virksomhed overalt. Kim Ginnerup og MissionPharma stræber efter hele tiden at udvikle deres processer på tværs af landegrænser og harmonisere organisationen med udgangspunkt i en rød tråd, der på samme tid tager hensyn til de kulturelle forskelle.

Kim Ginnerup og MissionPharmas mission er at skabe en virksomhed, hvor der opfordres til at gøre sit arbejde rigtigt. Kim Ginnerup og virksomheden går efter at udfordre deres medarbejdere og få dem til at opfylde deres fulde potentielle. Der sættes på samme tid fokus på, at ansvar ligger på medarbejderne. Når hver enkelt person tilføjer som et individ, vinder virksomheden som et team, mener Kim Ginnerup og MissionPharma.

Udvikling af kompetencer

MissionPharma og Kim Ginnerup ved, at der er en lineær sammenhæng mellem virksomhedens fremtidige strategier og medarbejdernes kompetencer. Kim Ginnerup og MissionPharma må konstant være klar til at udvikle sig i forhold til markedet og dette betyder, at medarbejderne og deres kompetencer ligeledes skal følge med.

Det handler om at finde de mest dedikerede mennesker til opgaven. På samme tid skal man også, når man har at gøre med dedikerede mennesker, sørge for ikke at demotivere dem. Der samles på mennesker, der er dedikerede til deres arbejde, og føler de gør en forskel i deres arbejde og ikke bare ser det som et 8-4 beskæftigelse.

Hvis man er motiveret af opgaven og dennes værdier, vil man også i langt højere grad blive selvmotiverende, og dette gavner både kolleager, virksomheden og den individuelle medarbejder til ikke at blive demotiveret. Det er dog stadigvæk en virksomhed, hvor teamwork er i essensen af virksomhedens DNA.

En egotripper ville ikke overleve længe i virksomheden, mener Kim Ginnerup. Teamwork er fundamentalt for virksomheden, og dette vil man hurtigt opdage, når man begynder at få indsigt i virksomheden.

Tillid mellem kunderne og MissionPharma

Gode resultater er naturligvis den fornemmeste opgave for Kim Ginnerup og MissionPharma. Både i egen virksomhed, såvel som i deres kunders virksomhed. Gode resultater kan dog ikke skabes uden en tillid mellem virksomhederne. Især når det kommer til medicinal produkter er der behov for tillid mellem parterne. Kim Ginnerup og MissionPharma ser tillid og støtte fra deres kunder som en grundsten i virksomheden og vejen til yderlige vækst i virksomheden.

Kim Ginnerup, MissionPharma og det globale netværk

Som nævnt er MissionPharma og Kim Ginnerup stærkt knyttet til at skabe de bedste relationer med deres kunder og fortsat udvikle disse. MissionPharma med Kim Ginnerup som CEO er som nævnt på en række lande, med især en stærk tilstedeværelse på det afrikanske kontinent.

For bedst at imødekomme Kim Ginnerup og MissionPharmas ønske om at være de bedste i branchen er der etableret kontorer globalt, og salgs repræsentanter og agenter er hentet fra alle verdens hjørner. Det globale netværk af agenter, salgs repræsentanter og kontorer betyder, at Kim Ginnerup overser en virksomhed, der dagligt er i kontakt med sundheds institutioner og regeringer i over 80 lande. Den lokale tilstedeværelse er ifølge Kim Ginnerup og MissionPharma en vigtig del af den fortsatte tillid og samarbejde med deres mange kunder.

Kim Ginnerup har som sagt været en del af MissionPharma i mange år og har været med til at forme virksomheden til, hvor den er i dag. Nemlig en million-virksomhed, der globalt strækker sig over flere kontinenter, og hver dag servicere en lang række kunder, og skaber de bedste resultater for både kunder og egen virksomhed.