Manden bag Advokatfirmaet Nicolai Giødesen

Advokatfirmaet Nicolai Giødesen

Nicolai Giødesen er advokat med møderet for Højesteret og manden bag Advokatfirmaet Nicolai Giødesen, der har specialiseret sig i administration af fast ejendom, hvoraf andelsboligforeninger og ejerforeninger udgør en stor andel af virksomhedens kunder.

Nicolai Giødesen har mange års erfaring som selvstændig advokat, og igennem sit virke i sit advokatfirma har Nicolai skabt resultater i mere end 30 år. Med en stor berøringsflade indenfor juraen tilhørende de leje- og ejendomsretlige områder har virksomheden ydet bistand til en lang række forskellige kunder med stor succes.

Endvidere beskæftiger virksomheden sig med rådgivning af køb og salg af fast ejendom, hvilket gælder alt fra mindre lejligheder til store villaer, sommerhuse og udlejningsejendomme.

Med ca. 15 fuldtidsmedarbejdere ansat formår Advokatfirmaet at afdække en stor del af de juridiske problemstillinger, for hvilke der efterspørges løsninger på i henhold til såvel mindre som større anliggende i den private sektor.

Byggeteknisk rådgivning

Virksomheden har en byggeteknisk afdeling, hvorfra der sammen med den juridiske afdeling ydes bistand i byggetekniske spørgsmål. Den primære rolle for Advokatfirmaet Nicolai Giødesen har i denne forbindelse været at koordinere samle trådene fra en byggesags begyndelse til og med 5 års gennemgangen. Med det store erfaringsgrundlag, som virksomheden besidder, tilbydes en rådgivning om optimering af forskellige fælles bygningsdele samt forbedring af den løbende drift og økonomi.

Derved dækker de typiske arbejdsopgaver for den byggetekniske rådgivning over et bredt spektrum af aktiviteter. Heri indgår tilsyn af ejendomme med iværksættelse af vedligeholdelses- og forbedringsarbejde og tilsyn med drift og ressourceforbrug. Foruden udarbejdelse af diverse tilsynsrapporter og ejendomsvurderinger kan den byggetekniske rådgivningsafdeling hos Advokatfirmaet Nicolai Giødesen også bistå med udarbejdelse af projektoplæg og koordinering og gennemførsel af projektering og tekniske beregninger.

Ejendomsadministration

Advokatfirmaet Nicolai Giødesen tilbyder totalaftaler indenfor ejendomsadministration, i hvilke alle de relevante administrative opgaver er omfattet. Dette gælder således bistand i alle områder fra økonomi, jura, byggeteknik og administration.

Med en bredt funderet kundebase, der dækker over andels- og ejerforeninger i hele landet, har Advokatfirmaet opnået en stor viden og erfaring i de administrative opgaver, der er tilknyttet ejendomsadministration.

Afdelingen for ejendomsadministration består af seks fagligt dygtige medarbejdere, der hver især varetager administrationen af en mængde ejendomme, hvorfor kundernes kontakt til virksomheden gøres nemmere og mere overskuelig, da den samme person har hele overblikket og kendskabet til den pågældende ejendom.

Juridisk rådgivning

Afdelingen for juridisk rådgivning i virksomheden består af to dygtige jurister, hvoraf den ene af dem er Nicolai Giødesen selv. Specialerne for denne afdeling dækker bl.a. over ejendomsoverdragelser, herunder udarbejdelsen og vurderingen af skøder, finansiering og inkasso.

Den juridiske afdeling er yderligere specialiseret i at varetage stiftelsen af andelsboligforeninger, hvilket Nicolai Giødesen har beskæftiget sig med igennem en årrække, og således findes der mere end 30 års erfaring i virksomheden inden for dette område.

Klienterne, som modtager juridisk bistand fra virksomheden, består af mange forskellige aktører, hvoraf der indgår en del selvstændige personer, ligesom der indgår en række af de andelsforeninger og ejerforeninger, som i forvejen er underlagt Advokatfirmaets ejendomsadministration.

Læs mere om Nicolai Giødesen

Nicolai Giødesen

Eller find ud af mere på:

Kommunikationsforum

LinkedIn

Facebook