Person: Jonathan Løw

Jonathan Løw er en prisbelønnet leder og iværksætter. Han arbejder til daglig med at hjælpe virksomheder og organisationer med at udvikle sig. Ét af de kerneområder. Jonathan Løw også fremhæver, at vores menneskelige behov for at føle os trygge.

Jonathan Løw fortæller, at selv hos de af os med et eventyrgen, i Løws eget tilfælde lysten til at skabe nye virksomheder, så findes også trangen til at være en del af noget større. Det kan ifølge Jonathan Løw være familien og fællesskabet derhjemme, men det kan også være på arbejdspladsen og i forhold til kollegerne.

Den amerikanske ledelsesekspert Simon Sinek har gennemført en række spændende studier af, hvorfor nogle organisationer toppræsterer, mens andre falder fra hinanden. Én af hovedkonklusionerne herfra er, at det i høj grad afhænger af ledernes evne til at opbygge en tillidscirkel. Sinek kalder det ”The Circle of Safety”, mens Jonathan Løw lægger vægt på betydningen af at lytte højere (Listen Louder) som en måde at skabe lydhørhed, tryghed og anerkendelse mennesker imellem.

Jonathan Løw forklarer, at indenfor cirklen føler vi os trygge. Indenfor cirklen vil vi kæmpe for hinanden og for virksomheden. Indenfor cirklen tør vi tænke innovativt, og indenfor cirklen opbygges loyalitet og lysten til at gøre noget ekstra. Tillidscirklen er ifølge Jonathan Løw altafgørende, og den bygges op over tid igennem tiltag, der understreger en kultur, hvor følelsen af fællesskab og gensidig afhængighed er i top. Det kunne eksempelvis være træningsøvelser i at lytte højere og sikre en Listen Louder-kultur.

Jonathan Løw understreger, at tillidscirklen ikke indebærer, at vi går rundt i en tilstand og usårlighed eller ufejlbarlighed. Vi er ifølge Jonathan Løw fuldt bevidste om, at der rundt omkring os i verden findes farer – ofte i form af konkurrenter, der vil tage vores markedsandele, kunder og dygtigste kolleger. Disse farer er konstante, fortæller Jonathan Løw, men når først cirklen er etableret, og medarbejderne befinder sig indenfor den, så står vi sammen imod disse konkurrenter og skaber derimod en langt stærkere virksomhed, end hvis vi blot hver især kæmpede for vores egen overlevelse.

Dette organisatoriske og på mange måder biologisk funderede princip skaber altså en yderst effektiv og velfungerende organisation, som er i stand til at modstå konkurrenternes konstante trusler. Jonathan Løw illustrerer dette igennem følgende model:

Jonathan Løw gør det klart, at det er vigtigt at holde sig for øje, at tillid er en følelse. Det vil altså sige, at tillid er noget, man skal gøre sig fortjent til og noget, der udvikler sig over tid. Derfor kan det også nedbrydes igen, forklarer jonathan Løw, og det kræver kontinuerlige handlinger for løbende at blive understøttet og udviklet. Det tager tid at bygge op, og det kan ikke dikteres. Men når det først findes, så understøtter det adfærd, handlinger, miljø og metoder på en yderst fordelagtig måde.

Jonathan Løw foreslår at stille sig selv følgende spørgsmål for at komme i gang med at lytte højere og oparbejde en tillidsfuld kultur i organisationen:

  • Har I sådan en tillidscirkel?
  • Hvor velfungerende er den?
  • Er alle medarbejdere inkluderet i den?
  • Har I en kultur, hvor I vil ofre jer for hinanden, eller nærmere en kultur, hvor man vil ofre en kollega, hvis det gavner én selv?
  • Hvilke fordele og eventuelle ulemper ser du ved tillidscirklen?

Hvis I ønsker at sætte yderligere fokus på at skabe en lydhør kultur, så anbefaler Jonathan Løw at læse en række bøger omkring emnet. Det kunne være GURUBOGEN, Listen Louder, Simon Sineks ”Leaders Eat Last” samt Google emnet ”books about trust and trust culture” for at hente yderligere inspiration omkring det vigtige emne og en fremtid, der tilhører både de nysgerrige og tillidsfulde.