Person: Kim Hersland

kim hersland

Kim Hersland er CFO i virksomheden NorthCapital. Kim Hersland har været involveret i virksomheden siden 2014. Her agerer han bestyrelsesmedlem, direktør og CFO, hvilket giver ham det finansielle ansvar for virksomhedens aktiviteter. Inden han begyndte i NorthCapital, har Kim Hersland besiddet diverse positioner i flere betydelige virksomheder inden for den finansielle sektor.

Vejen til karrieren

Allerede i 1979, da Kim Hersland fik sin bachelor fra Copenhagen Business School, begyndte han karrieren som Trainee Audit hos Öhrlings Revisionsaktieselskab, hvor han blev indtil 1981. Derefter fulgte stillingen som Auditor hos Coopers & Lybrand fra 1981-1989. Følgeligt blev Kim Hersland partner og derefter International Partner hos PricewaterhouseCoopers (PWC), hvor han arbejdede fra 1988 til 2000. Derefter førte hans 10 år hos Ankjær Jensen & Partners førte til en stilling som ejer og partner.

I 2013 stiftede statsautoriserede revisor Kim Hersland Hersland & Partners og Parker Randall som en statsautoriseret revisionsvirksomhed. Begge virksomheder er aktive i dag ved siden af Kim Herslands stilling hos NorthCapital.

NorthCapital

Med en stor interesse for den finansielle verden valgte Werner Schmidt i 2015 at investere hans personlige formue i NorthCapital med formålet at opbygge et investeringsselskab med et globalt perspektiv, som opererer på tværs af markeder, industrier og geografiske områder. NorthCapitals ejer er bosat i Berlin, hvor virksomhedens ædelstenssamling også befinder sig. Det leder til jævnlige forretningsture til Berlin for Kim Hersland.

NorthCapital har hovedkontor i Denmark, hvor Kim Hersland agerer som NorthCapitals Chief Financial Officer.

Ved siden af karrieren

Grundet stor interesse og passion for den finansielle- og økonomiske sektor er statsautoriserede revisor Kim Hersland stærkt involveret i diverse tillidserhverv. Det gælder bland andet hans rolle som eksaminator og eksaminator ved revisionseksamen for statsautoriserede revisorer i Danmark.

Derudover fungerer han som kvalitetskontrollant under revisortilsynets og underviser op Copenhagen Business School i København. I forlængelse af hans aktiviteter som underviser, underviser han på kurser i Skat og på Filmskolen og Teaterskolen i København.