Person: Peter Thomasen – livet som bedemand og selvstændig

Peter Thomasen

Peter Thomasen – livet som bedemand og selvstændig

Peter Thomasen er en ildsjæl og en af hovedpersonerne bag, at begravelsesbranchen gennem de senere år, har fået et mere troværdigt og positivt omdømme og rennome set i forhold til tidligere. Peter Thomasen har som direktør, bedemand og økonomisk rådgiver været den udslagsgivende kraft i forhold til, at gøre virksomheden Begravelses Service til den første kvalitetscertificerede foretagender i begravelses- og bedemandsbranchen. Det har betydet at der gennem hans arbejde er kommet nye standarder i begravelsesbranchen, siden han i 2003 trådte til som direktør i virksomheden.

 

Omvejen til livet som bedemand og selvstændig.

TagerBegravelses Service man udgangspunkt i Peter Thomasens livshistorie og familiære baggrund kommer det måske ikke som den store overraskelse, at han i dag er en bærende kraft i bedemandsbranchen.  Hans morfar var snedker- og tømrermester i Peter Thomasens hjemby, og hans værksted blev blandt andet brugt til at producere ligkister. I samarbejde med Peter Thomasens bedstefar, arbejdede morfaren gennem en periode med transport og produktion af ligkisterne, såvel som at de varetog praktikaliteterne i forbindelse med begravelser og bisættelser.

I moderens fodspor

Som ung fulgte Peter Thomasen i første omgang, i hans mors fodspor og tog en handelsmæssig uddannelse for senere at blive bankelev. Efterfølgende arbejdede Peter Thomasen i bankbranchen igennem en årrække, og beskæftige sig efterfølgende med pantebreve og fondsbørsveksling. Du kan se Peter Thomasens CV på hans hjemmeside, hvor du kan læse mere om, hvordan Peter Thomasens erhvervsmæssige karriere har udviklet sig.

 

Livet som selvstændig

Efter en årrække hvor Peter Thomasen har opsamlet en masse erfaring fra både uddannelse og arbejde, er det tid til at prøve kræfter med livet som selvstændig. Peter Thomasen bliver i 1984 medejer af et ejendomskontor, og stifter i 1991 eget investeringsvirksomhed samt træder til som direktør i Dalmose Træindustri, som er en ligkistefabrik. Her er Peter Thomasen med til at rekonstruere virksomheden, og gøre op med de gammeldags metoder at producere ligkister på. Her blev indsatsen fokuseret på at gøre produktionen mere miljøvenlig, ved at gå væk fra giftige og miljøskadelige stoffer i produktionen. Denne indsats var med til at gøre Dalmose Trævarefabrik A/S til den første kisteproducent i EU, som blev certificeret efter EU standarden EMAS.

 

Direktør, bedemand og juridisk/økonomisk rådgiver

Peter Thomasen

Begravelses Service

bliver direktør i bedemands- og begravelsesvirksomheden Begravelses Service i 2003. Et af Peter Thomasens helt store indsatsområder som direktør og aktiv bedemand har været – ligesom hans arbejde ved Dalmose Træindustri – at udvikle og kvalitetssikre virksomheden og bedemands- og begravelsesbranchen. Som direktør har Peter Thomasen været en pionér, hvor han er gået forrest i kampen om at få indført kvalitetscertificering og standarder, der har til formål at gøre op med et dårligt omdømme af bedemandsbranchen. Yderligere har Peter Thomasen været med til at skabe bedre rammer for virksomhedens services. Peter Thomasen er en ildsjæl der går op i, at det han arbejder med, lever op til hans egne forventninger i forhold til kvalitet og ansvarlighed.

 

Peter Thomasens på de sociale medier

Er du interesseret i at læse mere om Peter Thomasen, eller synes du at det kunne være spændende at få et indblik i livet som bedemand? Peter Thomasen er aktiv på flere forskellige sociale medier, og deler aktivt ud om hans oplevelser og erfaringer fra hans professionelle liv i begravelsesbranchen. Du kan besøge Peter Thomasens Twitter-profil, hvor han deler nyheder og indgår i debatter der rører hans personlige og faglige interesseområder. Du kan også besøge Peter Thomasens YouTube-profil – her kan du se hans egne videoer, og de videoer han deler og selv finder interesse i. Er du interesseret i yderligere information omkring Peter Thomasens virke og daglige liv som direktør og bedemand så kan du besøge hans Google+-profil.