Peter Lindblad: Manden bag APC Forsikringsmæglere

Har du nogensinde tænkt over, hvilken pensionsordning du har? Har du styr på, hvordan din pension ser ud den dag, du skal træde ud af arbejdsmarkedet? Mange danskere har ikke styr på disse spørgsmål, primært fordi pensioner er noget, der kører automatisk og noget, man ikke bliver konfronteret med til daglig.

Det er på denne baggrund, Peter Lindblad i 2007 valgte at stifte APC Forsikringsmæglere. Firmaet rådgiver privatpersoner om, hvilken pensionsordning der er mest fordelagtig for dem og i længden vil sikre dem flest penge. Firmaet er således uafhængigt; det er hverken ansat af banker eller pensionsselskaber, hvorfor man hos APC får rådgivning, der er helt reel og ikke blottet for egeninteresser, som det kan være tilfældet, når banken eller pensionsselskabet anbefaler en at vælge netop deres pensionsløsning.

Transparens i pensionsmarkedet er derfor hele grundstenen i det arbejde, APC’s dygtige konsulenter udfører. Det er kundens interesser, der er i fokus – ikke pensionsselskabernes.

Se denne video, der giver et indblik i, hvad det er for en virksomhed Peter Lindblad har skabt:

Her finder Peter Lindblad inspiration

Det er ikke i den danske pensionsbranche, Peter Lindblad søger inspiration. Ej heller via netværk finder Peter Lindblad inspirationen til sin ”disruptive” måde at tænke pension på. Derimod er det ved nøje at følge generel kundeadfærd og den bevægelse og ændring, der sker i den købs-og oplevelsesadfærd, som vi alle som kunder gennemgår, at Peter finder sin inspiration. Køberadfærd ændrer sig drastisk hele tiden og denne ændring øges yderligere i takt med, at informationer og data bliver hurtigere og enklere tilgængelige.

Som Peter Lindblad ser det, stiller dette store krav til en virksomhed: Den bør hele tiden kunne møde kundernes krav og præferencer, således at oplevelsen, produktet og ydelserne modsvarer forventningerne. Nye trends i folks køberadfærd er derfor afgørende for Peter Lindblad og APC at monitorere og handle ud fra. Dette kommer imidlertid ikke af sig selv. Det stiller krav til at APC om hele tiden at optimere og justere sine kundeværdier og ydelser til kundernes ændrede præferencer. Dette viser sig ikke kun ved APC og Peter Lindblads målrettede udbud af ydelser og produkter, men også i den måde, hvorpå APC’s professionelle og kompetente medarbejdere møder kunderne – dette uanset om der er tale om fysiske møder, pr. mail eller via en telefonsamtale.

Ikke alene er kunden i centrum hos APC. Hele APC’s eksistensberettigelse beror på at levere værdi til kunden – altid.

Peter Lindblad – forskellige meninger om ham

I medierne er Peter Lindblad blevet kaldt alt fra succesfuld over klassens frække dreng til kontroversiel. Om den ene eller anden betegnelse er retvisende, afhænger af den pen, der skriver og det formål, vedkommende bag pennen har. En ting er dog fælles for alle tre betegnelser: Peter Lindblad repræsenterer alt andet end det traditionelle, det sædvanlige, det initiativløse. Uanset hvilken ladning betegnelserne har, er de fælles om at illustrere, at Peter Lindblad bestemt ikke er bange for at skabe forandring, at være nytænkende, at udfordre normerne, at udvikle disruptive forretningsmodeller og ikke mindst turde gå imod store kapitalinteresser.

Med APC har Peter Lindblad formået at positionere sig som en uomgængelig medspiller på det danske pensionsmarked for private. Ved at blive nye APC-kunder bekræfter 15 danske private pensionstagere hver dag, at APC ikke er en tilfældig døgnflue, men at firmaet udfylder et væsentligt tomrum i den danske pensionsbranche. Peter Lindblads firma beror nemlig på værdier som uvildighed og uafhængighed – værdier, smo pensionsselskaberne i sagens natur ikke selv kan tilbyde.

Med andre ord: Uanset hvad Peter Lindblad måtte blive kaldt, kan ingen i pensionsbranchen løbe fra, at han og hans team udfylder en vigtig funktion og netop derfor er succesfulde.

Peter Lindblad – links

Hjemmeside

Kommunikationsforum

LinkedIn

Twitter

WordPress

Yelp

Crunchbase

Erhverv.org