Produkt: Indbrudssikring

indbrudssikring

Firmaet KeyPartner tilbyder effektiv indbrudssikring. Deres top 10 over vigtigste indsatsområder i forhold til indbrudssikring, ser ud som følger

  1. Få to forsikringsgodkendte låse pr. dør
  2. Få monteret vindueslåse
  3. Sæt udvendig sikkerhedsskinne på udadgående døre
  4. Få tyverialarm i hjemmet
  5. Få videoovervågning i hjemmet
  6. Blev medlem af Nabohjælp
  7. Aflås garage og skur
  8. Få udendørsbelysning, der aktiveres ved bevægelse
  9. Bed naboer om hjælp, før du rejser
  10. Mærk værdigenstande

Alle de indsatsområder, der kræver hjælp af en professionel, kan KeyPartner tage hånd om. Når der skal monteres kvalitetslåse til døre/vindueer, sættes opsættes sikkerhedsskinne, installeres tyverialarm og videoovervågning, er KeyPartner altså eksperter, der med garanti vil kunne give dig en effektiv indbrudssikring.

Læs mere om, hvordan KeyPartner kan hjælpe med indbrudssikring.

Det er vigtigt med indbrudssikring af din bolig.

Indbrudssikring er vigtigt! Statistikken lyver nemlig ikke: Blandt vores “nabolande” England/Wales, Holland, Tyskland og Sverige er vi i Danmark det land med den allerhøjeste indbrudsrate. Det er altså os danskere, der har størst risiko for at få besøg af de ubudne gæster.

Det fremgår af denne analyse foretaget af fra Det Kriminal Præventive Råd. Ifølge analysen havde Danmark i 2015 en indbrudsrate på ca. 5,8 (dvs. at 0,58 % af befolkningen havde haft indbrud), mens indbrudsraten for Holland og England/Wales var nede på ca. 3,6, og for Sverige og Tyskland helt nede på ca. 2,2.

Nødvendighed af indbrudssikring i de danske kommuner

Hvad der er lige så interessant, er, hvad indbrudsraten er internt i Danmark – dvs. i de forskellige kommuner

En anden analyse foretaget af KeyPartner viser, hvilke kommuner der har flest indbrud i beboelser set i forhold til det samlede antal husstande – og dermed den højeste indbrudsrate. Dette interaktive danmarkskort giver et visuelt overblik over indbrudsraten (dvs. antal indbrud pr. 1000. husstand) i alle Danmarks kommuner. Hermed bliver det muligt at se, hvor der er størst behov for indbrudssikring.