Person: Jens Mygind Bertelsen og Emil Raun – Social ansvarlighed

varda jobservice

Dagens ”interviewofre” er Jens Mygind Bertelsen og Emil Raun, som er henholdsvis direktør for og stifter af den selvstændige virksomhed Varda Jobservice, der servicerer jobcentre, kommuner og virksomheder, og de ved en del om både ledelse og social ansvarlighed. Både Jens Mygind Bertelsen og Emil Raun fra Varda Jobservice har flere års erfaring med ledelse og de har taget uddannelser inden for alt fra ledelse til LEAN. De vil gerne fortælle om, hvad social ansvarlighed er, og hvordan man bedst får det indført i virksomheder.

Social ansvarlighed er at tage hensyn

Social ansvarlighed betyder ifølge Jens Mygind Bertelsen og Emil Raun fra Varda Jobservice, at man som virksomhed udviser social ansvarlighed og lever op til regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar. Det kan man som virksomhed gøre ved at skabe ansvarlig vækst. Ifølge jens Mygind Bertelsen består handlingsplanen for social ansvarlighed blandt andet af, at man styrker respekt for internationale principper i sin måde at føre virksomhed på. Man øger ansvarligheden ved at indgå i partnerskaber med andre ofte socialt udsatte samarbejdspartnere, man øger gennemsigtigheden i selve virksomhedskulturen og skaber en åben og rummelig kultur, hvor alle er respekterede og velkomne. Man tager med andre ord hensyn.

Emil Raun fra Varda Jobservice supplerer med at sige, at social ansvarlighed ofte bliver kaldt Corporate Social Responsibility eller CSR, og at det grundlæggende handler om at virksomheden er villig til at tage et globalt og samfundsmæssigt ansvar. Det kan dreje sig om menneskerettigheder, fattigdomsbekæmpelse, sociale vilkår, arbejdsforhold, hensyn til miljøet og klimaet, siger Jens Mygind Bertelsen fra Varda Jobservice.

Gode råd til at indføre social ansvarlighed

Emil Raun fra Varda Jobservice har nogle gode råd til virksomheder, der ønsker at gøre som Varda Jobservice og indføre social ansvarlighed i alle niveauer af virksomheden. Hvis du er leder, bør du ifølge Emil Raun fra Varda Jobservice gå i spidsen og vise et godt eksempel. Der skal skabes et positivt hype om social ansvarlighed i hele virksomheden, og det skal ifølge Emil Raun fra Varda Jobservice kommunikeres klart ud fra ledelsen om, hvorfor og hvordan virksomheden nu vil arbejde for at være socialt ansvarlig. Det skaber både sammenhold og tryghed i virksomheden, siger Emil Raun fra Varda Jobservice.

Jens Mygind Bertelsen tilføjer, at det er vigtigt at tage en ting ad gangen og ikke bombardere medarbejderne med for mange ting ad gangen. Start med det, som passer bedst til jeres virksomhed, siger Jens Mygind Bertelsen fra Varda Jobservice. Det øger ifølge Emil Raun din virksomheds mulighed for at gøre social ansvarlighed til en succes, og det skaber tørst efter mere succes. Det skal mærkes som noget positivt, at I nu går over til social ansvarlighed.

Ifølge Jens Mygind Bertelsen fra Varda Jobservice er det ekstremt vigtigt, at alle medarbejdere bliver inddraget i arbejdet og bliver tildelt en del af ejerskabet i social ansvarlighed. Desuden er det vigtigt, at I stiller spørgsmål og starter med interne tiltag, før I går over til global social ansvarlighed. Det skaber succes og glæde hos alle medarbejderne. Social ansvarlighed er noget, man er stolt af som medarbejder.

Emil Raun fra Varda Jobservice blev selv inspireret til at få social ansvarlighed ind i Varda Jobservice på strategi- og praksisniveau ved at læse om social ansvarlighed.

Læs mere om social ansvarlighed

http://www.socialansvarlighed.dk
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Viden-om-arbejdsmiljoe/CSR
http://www.rockwool.dk/om+rockwool/virksomhedens+sociale+ansvar