Virksomhed: Habitushusene

Habitushusene

Habitushusene løfter den faglige omsorg i fællesskab 

Siden 2008 har vi i Habitushusene arbejdet med at perfektionere metoder til at øge livskvaliteten blandt mennesker, der grundet deres diagnoser, har særlige behov for støtte til at leve gode liv. Vores pædagogik og vores organisatoriske struktur er baseret på en holistisk tilgang til mennesker. Det nytter ikke noget at anskue nogle fænomener som individuelle og uafhængige af hinanden. Vil man løse og/eller forbedre én praksis, må man også altid være interesseret i den kontekst, en given praksis eksisterer i. 

Det er vores klare opfattelse, at vi som organisation må have vores kerneydelse indkodet i hver en celle i organisationen. Det er vigtigt, at alle beslutninger, vi træffer, er med ét for øje: at yde kompetent faglig omsorg. Den måde vi oplærer og ansætter nye medarbejdere, til indretningen af boliger og ledelsesstrukturer har én ting til fælles – det bidrager til den kvalitet vores borgere kan forvente at møde i alle dele af organisationen bag Habitushusene. 

Decentraliseret ledelse sikrer de bedste løsninger lokalt på Habitushusenes botilbud

Ved at decentralisere ledelsen i Habitushusene, sikrer vi, at eventuelle problemer bliver løst af mennesker, der har unikt kendskab til den givne situation, og vi undgår derfor at træffe generiske beslutninger ud fra et ’one size fits all’-perspektiv. Vi ved nemlig, at det aldrig gør sig gældende og at hvert enkelt menneske, vi har ansvaret for, også kræver særlige rammer, der er personligt tilpasset den enkeltes ønsker og ressourcer. Ingen af vores botilbud er helt de samme – ligesom menneskerne, der bor på dem, ikke er.

Derfor giver det i vores optik bedst mening, at hvert botilbud har selvstændighed til at træffe de beslutninger, der gavner bedst lokalt. For at sikre en konsistens i den høje kvalitet på tværs af alle vores botilbud, skal de hver især leve op til de samme høje kvalitetskrav, men vi ved, at de mennesker der er tættest på praksis også er mest kompetente, når det gælder om at tage beslutninger, der sikrer borgernes individuelle velbefindende.  

Sundhedsfaglighed og pædagogik går hånd i hånd hos Habitushusene

Alle dele af et menneskes liv kan have indflydelse på kvaliteten af det. Det ved vi godt i Habitushusene, og derfor skal vi også have fokus på alle elementer i livet – og samspillet, der er mellem dem. Derfor vægter vi for eksempel altid sundhedsfaglige indsatser ligeså højt som pædagogiske. De to områder er gensidigt afhængige af hinanden og uden ordentlig sundhedsfaglig støtte, vil vores pædagogiske tiltag aldrig kunne opnå den samme succes, som vi på nuværende tidspunkt oplever. 

Habitushusenes botilbud er helhedstilbud med borgeren i centrum

Vi ved, at vi kun kan øge vores borgeres livskvalitet ved at være opmærksomme på, at vores botilbud skal være helhedstilbud, der kan rumme alle elementer af et menneskes liv og samtidigt være opmærksomme på, at alle mennesker er forskellige. Vi hjælper med at varetage rigtige menneskers liv, og derfor balancerer vi også med en meget bred vifte af forskellige kompetencer, der alle skal gå op i en fælles højere enhed. Det kræver, at vi på daglig basis arbejder systematiseret og struktureret, med fokus på både mental og fysisk sundhed blandt vores borgere. 

Borgerens livskvalitet er Habitushusenes mission og store speciale

Vores mission i Habitushusene er at sikre øget livskvalitet blandt vores borgere ved at have fokus på borgene som hele unikke mennesker. Den samme logik gør sig gældende for måden hvorpå vi er en organisation. For at kunne levere faglig omsorg af høj kvalitet ved vi godt, at det er vigtigt, at alle niveauer i organisationen arbejder dedikeret mod at nå de samme mål. Vi har decentraliseret ledelsen for at kunne have de enkelte borgere i centrum af vores arbejde. Dermed kender alle botilbudsledere til borgerne, de har ansvaret for, og derfor er de også i stand til at træffe beslutninger, der er baseret på den enkelte borgers konkrete situation.

Det kræver en koordineret indsats at optimere livskvalitet – og det er vores speciale i Habitushusene.

Her har Habitushusene bo- og dagstilbud

Vi tilbyder følgende bo- og dagstilbud i Jylland og på Sjælland:

HabitusHusene Nordjylland

HabitusHuset Fjelsted

HabitusHuset Nørkær

HabitusHuset Langbrovej

HabitusHusene Midtjylland

HabitusHuset Elbækvej

HabitusHuset Sct. Mortensgaard

HabitusHuset Søren Kannesvej

HabitusHuset Tyvhøjvej

HabitusHuseneSjælland

HabitusHuset Jernstøbervænget

HabitusHuset Sølyst

HabitusHuset Skellebjerg

HabitusHuset Rønnebærkæret

Habitushusene Nordsjælland 

HabitusHuset Drachmannsvej

HabitusHuset Kæderupvej

HabitusHuset Ny Mårumvej

HabitusHuset Frederiksværksgade

HabitusHuset Ahornvej

HabitusHusene Vestegnen

Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven

HabitusHuset Søvang

Kontakt Habitushusene

Park Allé 290, 1. th.
2605 Brøndby
info@habitus.dk

Find Habitushusene på digitale medier

Habitushusenes hjemmeside

Habitushusenes blog

Habitushusene på Facebook

Habitushusene på LinkedIn

Habitushusene på Twitter

Habitushusene på Instagram

Habitushusene på Tumblr

Habitushusene på Quora

Habitushusene på Crunchbase

Habitushusene på Youtube

Habitushusene på Vimeo

Habitushusene på opret.dk

Habitushusene på erhverv.org

Habitushusene på advertise.dk

Habitushusene på Amino Bizz