Virksomhed hjælper med risikovurdering og risikoanalysen

Risikovurdering, risikoanalyse

Når du går i gang med et nyt projekt, er der mange ting, der skal være styr på for at hele forløbet foregår bedst muligt. Et vigtigt element i projektstyring er risikoanalyse.

I en risikoanalyse laver du en risikovurdering af alle de mulige risikoer, der kan påvirke dit projekt. Først finder du alle de ting, der kan gå galt. Dette omhandler alt med projektet fra opstart og til slut. Der bør ske en risikovurdering af alle ting, der kan bremse eller helt afbryde projektet. I denne fase er det vigtigt at se nærmere på, hvor store risiciene er for, at netop det her sker. På samme tid skal det vurderes, hvor store konsekvenser det vil have for projektet. På baggrund af disse to elementer kan der laves en risikovurdering, der skal indgå i den samlede risikoanalyse. I den samlede risikoanalyse vil det være muligt at liste alle risikovurderingerne efter de to føromtalte elementer. Til sidst er det også vigtig at lave en handlingsplan klar til alle risikovurderingerne. Denne handlingsplan skal være så detaljeret som muligt og fortælle virksomheden, hvad de skal gøre netop i denne situation.

Risikoanalyse er et vigtigt værktøj for virksomheder

En dansk virksomhed har specialiseret sig i at lave risikoanalyser for virksomheder. Grundet deres ekspertise kommer de bredt omkring og får lavet risikovurderinger af alle vigtige scenarier.

Denne virksomhed vil først lave en identifikation af risiciene. Her vil mulige faldgrupper blive fundet. Derefter vil der blive foretaget en vurdering er risiciene. På dette punkt vil der også blive set nærmere på, hvad virksomheden allerede har af sikkerkontroller på lige dette punkt, og hvor tit lignende problemer tidligere er opstået.

Hvis der gennem risikovurderingen findes punkter hvor risikoen vurderes for højt, kan det være nødvendigt, at iværksætte tiltag med det samme som skal være medvirkende til, at risikoen bliver lavere.

For at risikoanalysen kan blive brugt på tværs af virksomheden, er det vigtigt at der bliver arbejdet efter ensartede skalaer.

Det kunne f.eks. være at der blev set nærmere på sandligheden målt på hændelser og konsekvensen målt på det økonomiske område. Dette vil være en risikovurdering af mange i den samlede risikoanalyse. Dog meget vigtigt at man vurderer ud fra samme kriterier, elles vil man ikke kunne sammenligne til sidst.

Denne virksomhed holder til i København, men kan være behjælpelige overfor virksomheder i hele landet. På deres hjemmeside kan du finde ud af mere om virksomheden, og hvad den ellers tilbyder.