Virksomhed: Try Medics

try medics hold

Mange studerende falder fra studiet ved første møde med den praktiske del af faget. Danske Try Medics forsøger at bidrage positivt til fastholdelse indenfor sundhedfaglige studier ved at tilbyde hospitalspraktik i et sabbatår, før eventuel studiestart.

I 2011 gjorde sygeplejerådet rede for resultaterne af et review af 1.567 artikler omkring frafald og fastholdelse på videregående uddannelser bl.a. på sygeplejestudiet. Hensigten med undersøgelsen var finde frem til årsager til frafald og muligheder for hvordan det kan forebygges.

At studerende falder fra under studiet kan koste samfundet dyrt og være skuffende for den studerende, som midtvejs i studiet finder ud af, at det ikke er det, de ser sig selv i.

Artiklerne omhandlede primært sygeplejestuderende og i redegørelsen blev der påpeget at en stor del af frafald på sundhedsfagligeuddannelser, sker under første møde med sundhedsfagligt arbejde på kliniksteder. Dette beskrives, som at studerende rammes af praksischok i mødet med sygdom og forventninger til arbejdet på et sygehus. Redegørelsen konkluderede blandt andet at førsteårsstuderende kan have et alt for idyllisk syn på sundhedsfagligt arbejde.

Try Medics forsøger at øge unges forståelse for det sundhedsfaglige felt

At et frafald på sundhedsfaglige uddannelser sker grundet manglende indsigt i, hvad der forventes i arbejdet, forsøger det danske firma Try Medics at tage kampen op imod.

Try Medics giver unge over 18 år, der har færdiggjort en ungdomsuddannelse og som overvejer et sundhedsfagligt studie, mulighed for at komme i observationspraktik på et hospital i udlandet i et sabbatår. Under praktikken observerer og følger de unge sunhedsfagligtpersonale inden for deres påtænkte studieområde. Heriblandt følger de læger og sygeplejersker i deres daglige arbejde. Erfaring, som har til formål at give de unge en bedre forståelse for deres påtænkte fag, før optagelse på et videregående sundhedsfaglig studie.

En tidligere rejsende, som gennem Try Medics har været 4 uger i observationspraktik på Zanzibar, Tanzania i sit sabbatår, hvor hun har fulgt en jordemoder, skrev følgende anmeldelse på trustpilot om sit ophold.

“Mit ophold med Try Medics på Zanzibar har bekræftet mig i mit valg at studie, og givet mig blod på tanden efter at lære mere! Samtidig har mødet med Afrika været i trygge omgivelser, og man har fået en masse nye og gode bekendtskaber med hjem i kufferten. Kan anbefales!”

Danske studenter har i voksende grad rejst med Try Medics

Try Medics tilbyder i samarbejde med hospitaler på øen Zanzibar i Tanzania og i Uganda, observationspraktik ophold for danske studenter.

“Vi hos Try Medics og de involverede hospitaler i programmet oplever at rejsende, føler sig bedre afklaret omkring studievalg efter et ophold. Udover erfaringen fra praktikken får rejsende nye bekendtskaber, med en fælles interesse i det sundhedsfaglige felt, da der oftest er 20 afsted på opholdet samtidig. Dette tror vi på kan bidrage positivt til det sociale fundament i deres videre studie. I 2018 havde vi over 300 rejsende på et ophold og vi har siden 2015 kun oplevet at flere studenter, ønsker muligheden for at få indsigt i deres påtænkte karrierevalg før en eventuel studiestart.” fortæller Oliver Andersen, medstifter af Try Medics.

Observationspraktik findes i begrænset omfang på danske hospitaler

At observationspraktik bliver tilbudt til unge, der gerne vil have indsigt i sundhedsfagligt arbejde, er ikke fremmed for Danmark. Region hovedstaden tilbyder årligt et begrænset antal erhvervs/observations praktikpladser, for unge fra 15 år, der går i 9 eller 10. klasse. Formålet er at give de unge indsigt i sundhedsfagligt arbejde ved at følge en medarbejder fra et af hovedstadens hospitaler. Der er på tidspunktet ikke nogle struktureret forløb inde for landets grænser for unge over 18 år som har færdiggjort en ungdomsuddannelse, der giver dem mulighed for at komme i erhvervspraktik på danske hospitaler. Til spørgsmålet om udenlandske hospitaler kan løfte opgaven for erhvervspraktik for danske studenter, svarer Oliver Andersen, medstifter af Try Medics følgende:

“Det ville selvfølgelig være ideelt, hvis det var muligt for studenter at komme i erhvervspraktik på danske hospitaler. Vi samarbejder dog med kompetent hospitalspersonale på destinationerne, der er gode til lære fra sig og håndtere vores rejsende. Samtidig oplever vi at rejsende har forståelse for, at der kan være forskel i omgivelser og behandlingsprocedurer mellem de danske og udenlandske hospitaler. Der er dog også mange lighedspunkter. Interaktionen mellem hospitalspersonalet og de rejsende bidrager positivt til rejsendes forståelse for det sundhedsfaglige arbejde og motivation for videre studie.”

At studerende på videregående uddannelser kan rammes af praksischok i mødet med deres fag ses ikke kun indenfor det sundhedsfaglige område. Undersøgelsen påpeger praksischok også er en af hovedårsagerne for frafald hos første års lærerstuderende.

På læreruddannelsen er det en udbredt udfordring at flere lærer kan have svært ved overgangen fra studiet til jobbet på folkeskoler.

Læs mere om Try Medics her eller her. Du kan også følge dem på Facebook, Instagram eller YouTube.