Public Relations

PR – en betydningsfuld del af virksomheden

Omdømme og renommé er meget betydningsfuldt for, hvordan omverdenen ser på dig og din virksomhed. Et omdømme er nemlig tæt forbundet med, hvor værdifuld du opfattes af andre. Med god PR håndtering skabes der god omtale og dermed en højere værdi i dine og virksomhedens interne og eksterne relationer.

Hvor starter det gode omdømme?

For at opnå et godt omdømme er det først og fremmest vigtigt at skabe en god kommunikation hele vejen rundt i og omkring virksomheden. En god intern kommunikation danner grundlaget for din virksomheds omdømme. Der findes nemlig ikke bedre repræsentanter for virksomheden end dem, der rent faktisk arbejder der. De interne relationer er derfor lige så vigtige som de eksterne, når det gælder det gode omdømme. For hvorfor ikke kommunikere alt det gode internt i virksomheden til dens omverden?

Det gode omdømme i omverdenen

Når det gælder den eksterne kommunikation, handler det om hvordan virksomheden opfattes af omverdenen. Derfor er PR en utrolig vigtig del i virksomhedens kommunikationsstrategi til at opbygge og styrke et godt omdømme.

Gennem strategisk kommunikationsarbejde varetager vi din virksomheds PR, der skal sørge for at du og din virksomhed når ud til de rigtige medier og kontakter i jeres vigtigste omverden. På den måde sikrer vi os, at dit og din virksomheds kendskabsgrad øges gennem mere og bedre omtale, som afføder et godt omdømme. Gennem det gode omdømme sikres der også en højere PR-værdi, i det virksomhedens bliver mere attraktiv i dens omverdens i forhold til kommunikation.

Lad os styrke dit omdømme

Gennem god PR håndtering fra start kan vi derfor sørge for at styrke din virksomhed gennem dens udvikling med fokus på de helt rette områder der vil kunne interesse omverdenen – her kontaktet og de relevante medier – så der skabes yderligere omtale og værdi for virksomheden.

Udfyld formular og bliv kontaktet af en ekspert

Læs om andre måder at bearbejde dit omdømme

Krisekommunikation

Selv den mindste krise kan hurtigt udvikle sig og blive langt større og omkostningsfuld for dig og din virksomhed.

Public Relations

Med god PR håndtering skabes der god omtale og dermed en højere værdi i virksomhedens interne og eksterne relationer.

Reputation Management

Målet med reputation management er, at den dårlige omtale ikke længere påvirker dig og din virksomheds omdømme.