Virksomhed: Holmegaardshuset

Holmegaardshuset

Det er vigtigt at kunne føle sig tryg. Det er nemlig tryghed, der giver os plads, lyst og mulighed for at udvikle os på mange områder. Det er tankegangen hos Holmegaardshuset, der er et opholdssted på Sydsjælland. Her er der plads til alle, der har udfordringer i familielivet. På Holmegaardshuset bor alt fra familier og gravide til små børn og unge. Det er Holmegaardshusets mission at skabe trygge rammer og en hjemlig følelse hos alle disse. Hvis man er udsat og har haft en problemfyldt fortid, har man i endnu højere grad brug for den tryghed, som et opholdssted som Holmegaardshuset kan give. Derfor er Holmegaardshuset et sted, der på mange måder gør en positiv forskel i manges liv.

Opholdssted med plads til alle

Opholdsstedet Holmegaardshuset er beliggende i Fensmark By, der ligger lidt uden for Næstved. Placeringen sikrer, at både skole, læge, indkøbsmuligheder og andre nødvendigheder er i gåafstand. Ligeledes er opholdsstedet placeret tæt på grønne naturområder. Du kan læse mere om nærområdet her. På Holmegaardshuset er der plads til alle, hvad enten det er akut eller planlagt. Opholdsstedet tager både imod børn, unge og hele familier. På Holmegaardshuset er der professionelt og fagligt personale, der står klar til at sikre tryghed og positiv udvikling hos beboerne på opholdsstedet. Derfor er Holmegaardshuset et sted, hvor særligt udsatte kan få trygge og faste rammer, der giver et bedre udgangspunkt for et fremtidigt og stabilt liv. Man kan derfor roligt sige, at Holmegaardshuset er et sted, der rummer alle, og hvor der bliver taget udgangspunkt i den enkeltes situation.

Omsorg for mindre børn

En af de persongrupper, som kan få hjælp hos Holmegaardshuset, er de helt små børn. Spædbørn og børn i alderen 0-6 år har brug for kontaktpersoner og trygge rammer for at udvikle sig godt og rigtigt. Får de helt små børn ikke den omsorg og nærhed, som de har behov for, kan der ske en fejludvikling, som vil forfølge dem hele livet. Derfor gør Holmegaardshuset en aktiv indsats for at hjælpe disse børn, der enten har utilstrækkelige eller ingen forældre. Holmegaardshuset tilbyder en bred vifte af aktiviteter til barnet, der er med til at sikre optimal udvikling og velvære – herunder sommerferieture, børnemøder, ridning og legeterapi. Opholdsstedet Holmegaardshuset er altså med til at sikre, at de helt små børn, der ikke har noget sted at være, får den pleje og omsorg, som de har desperat brug for i den alder.

Hjælp og støtte til de unge

Også børn og unge mellem 10-18 år kan få den nødvendige hjælp hos Holmegaardshuset. I denne alder sker der også en hastig og vigtig udvikling, som blandt andet kan provokere konflikter mellem forældrene og den pågældende unge. Holmegaardshuset tilbyder de unge et sted at være samt den vejledning og kontakt, som de har brug for i deres teenageår. De unge kan både ankomme akut og planlagt til opholdsstedet Holmegaardshuset. Også de unge vil modtage en række tilbud og services, som er med til at støtte og lette deres ophold på Holmegaardshuset. Blandt andet bliver der tilbudt lektiestøtte, arrangementer ud af huset, svømning, ungemøder og meget mere.

Familier, forældre og gravide

Familierelationen er vigtig for børns udvikling og velvære. Hvis den ene eller begge forældre befinder sig i en svær situation eller ikke har noget sted at være, kan det være skadeligt for barnet og få langvarige konsekvenser. Derfor har Holmegaardshuset også et tilbud til familier, forældre og gravide. Med et ophold på Holmegaardshuset er det muligt at få støtte og hjælp til familielivet, samtidig med at de trygge rammer giver mere ro til at fokusere på familierelationen. Holmegaardshuset tilbyder også til denne persongruppe en lang række tilbud, der er med til at skabe de optimale betingelser. Det gælder blandt andet forældrekurser, familieterapi, fysisk udfoldelse, kost og meget mere. På den måde er Holmegaardshuset med til at skabe trygge rammer for mennesker, der er mange forskellige steder af deres liv. Hvis du vil læse mere om de persongrupper, der kan få hjælp hos Holmegaardshuset, så læs mere på LOS.

Passioneret personale med høj faglighed

Hos Holmegaardshuset er der store krav til personalet og deres faglighed. På opholdsstedet ønsker man nemlig at kunne tilbyde både børn, unge og familier den støtte, vejledning og omsorg, som de har brug for. Kun personale med relevante og gode uddannelser kan give beboerne den hjælp, som de har behov for. Derfor er der høj faglighed hos Holmegaardshuset. Ikke alene er det socialpædagogiske personale godt uddannet inde for mange forskellige områder, men de bliver også efteruddannet løbende. Hos Holmegaardshuset er det standard, at hver medarbejder opkvalificeres hvert år. Det betyder, at de modtager minimum 40 lektioner, som afsluttes med en skriftlig prøve. I dag dækker Holmegaardshusets personales faglighed over 40 forskellige uddannelser inden for socialpædagogikken. Hvis man vil blive klogere på Holmegaardshusets faglighed og personale, kan man blive klogere på Holmegaardshuset LinkedIn. På deres LinkedIn er det nemlig muligt at se den enkelte ansatte samt vedkommendes uddannelser og erfaringer.

Forstander Gerda Bejder står for den daglige ledelse

Der er pt. 48 ansatte hos Holmegaardshuset. I spidsen af dem står forstander Gerda Bejder, der både er ejer, forstander og daglig leder på opholdsstedet Holmegaardshuset. Hun har et stort ansvar på både det ledelsesmæssige, økonomiske og pædagogiske område. Heldigvis har hun en bred og stærk faglig profil samt en passion for at gøre en forskel for de beboere og medarbejdere, der har deres daglige gang på Holmegaardshuset. Gerda Bejder har uddannelser inden for kommunikation, pædagogik og socialpædagogisk. Derudover har hun en diplomuddannelse i udsatte børn og unge samt diplommoduler inden for socialpædagogisk, psykologi, kommunikation og ledelse. Gerda Bejder er altså med til at sætte den faglige standard hos Holmegaardshuset, og hun er med til at sikre kvalitet, økonomi og innovation på opholdsstedet Holmegaardshuset.

Stærke værdier ligger bag deres arbejde

Holmegaardshusets personale har nogle faste værdier, som de tænker ind i deres daglige arbejde. Ved at fokusere på disse værdier sikrer de sig, at de altid tilbyder den rette og kompetence hjælp og omsorg til beboerne på Holmegaardshuset. De fokuserer på ligeværdighed, fordi det er vigtigt at understrege, at der ikke er forskel på værdien af mennesker, heller ikke når man har med udsatte og sårbare mennesker at gøre. Anerkendelse er en vigtig del af processen, da man kun ved hjælp af succesoplevelser kan genopbygge selvtillid og troen på sig selv. Det er også vigtigt med autenticitet, da personalet gerne skal udvise en oprigtig interesse og indlevelse over for beboerne. Relationen mellem beboerne og de ansatte bør bygge på tillid til, at den enkelte gør sit bedste for at udvikle sig ud fra det udgangspunkt, vedkommende har. Sidst men ikke mindst er tryghed en kerneværdi hos Holmegaardshuset, da hjemlige og trygge rammer er optimale for en god og stabil udvikling. Vil du have uddybet disse værdier og deres betydning i det daglige arbejde, så kan du læse mere på Holmegaardshusets egen hjemmeside. Her kan du generelt finde mere information om opholdsstedet og også komme i kontakt med folkene bag.

Holmegaardshuset på Vimeo

Holmegaardshuset er altså et helt unikt opholdssted, der er med til at gøre en forskel i manges liv. På den vis at de tager sig af de udsatte børn, unge og familier, er Holmegaardshuset også med til at gøre en forskel i vores samfund. Det er nemlig vigtigt, at dem, der har problemer med at tilpasse sig i samfundet og føre et normalt liv, og dem, der har brug for hjælp, har et sted at gå hen. Generelt er der ikke meget hjælp at hente hos politikerne og det offentlige, da de socialt udsatte ofte bliver overset. Derfor er det godt, at Holmegaardshuset og andre opholdsstedet kan være med til at gøre en forskel og give den omsorg og hjælp, som nogle mennesker kræver. Det er vigtigt, at der bliver taget hånd om de svage i samfundet, og det er noget af det, som personalet på Holmegaardshuset er bedst til. På Holmegaardshuset Vimeo kan du blive klogere på den forskel, som Holmegaardshuset gør i vores samfund. Her bliver der løbende opdateret med videoer, der viser, hvordan opholdsstedet gør en forskel for de udsatte og dem, der har brug for hjælp. Hvis du ikke kender så meget til det socialpædagogiske områder og generelt opholdssteder, så kan du med fordel følge med på Holmegaardshuset Vimeo.

Få de seneste nyheder fra opholdsstedet

Generelt er det socialpædagogiske område et, der er under konstant udvikling. Det ved de godt hos Holmegaardshuset, og det er blandt andet derfor, medarbejderne altid bliver efteruddannet og opkvalificeret. Hvis du vil følge med i de løbende opdateringer og nyheder fra opholdsstedet Holmegaardshuset, så kan du gøre det via deres Facebook-side. Her kommer løbende opdateringer, der er både alvorlige og mindre seriøse. Det er også på Facebook-siden, at du kan se billeder fra det daglige liv på opholdsstedet og ikke mindst blive klogere på, hvordan Holmegaardshuset gør en forskel. Vil du holde dig opdateret med, hvad der sker på opholdsstedet, så bør du følge med på deres Facebook. Opholdsstedet Holmegaardshuset arbejder blandt andet for at skabe mere opmærksomhed på emnet omkring socialt udsatte, og er du også interesseret på dette område, så er deres Facebook værd at følge med på.

 

Læs mere på WordPress om Holmegaardshuset