Dansk Boligforsikring er blandt landets foretrukne forsikringsselskab, når hjemmet skal forsikres mod ubehagelige overraskelser og uforudsete udgifter. Vores ejerskifteforsikringer kan erhverves med en selvrisiko på kun 5.000 kroner og med hele 5 års dækning, er det en af danskernes mest populære forsikringer. I 2018 var Dansk Boligforsikring det selskab med størst markedsandel. Vi udbyder én af landets billigste ejerskifteforsikringer, der samtidigt er blandt de mest dækkende i forsikringsbranchen.

Siden 2002 har Dansk Boligforsikring specialiseret sig forsikringsbranchen, og vi hjælper dagligt flere tusinde danskere med at sikre deres hjem og ejendomme mod forkerte el-installationer og andre fejl og mangler. Vi er en del af Forsikring & Pension, som er brancheorganisationen for forsikrings- og pensionsselskaberne i Danmark, og vores medlemskab i Garantifonden for skadeforsikringer betyder, at vi sætter forbrugersikkerheden højt.

Derudover samarbejder Dansk Boligforsikring sammen med Willis (tidligere Willis Tower Watson), hvor de driver en hjemmeside, som BtB samarbejdspartnere, f.eks. boligadvokater og ejendomsmæglere kan gøre brug af. Hjemmesiden giver mulighed for at oprette nye sager, bestille tilstandsrapporter, rekvirere forsikringstilbud og administrere sagerne bagefter. Willis er blandt verdens største virksomheder med speciale i risikostyring.

Dansk Boligforsikring udbyder landets bedst dækkende ejerskifteforsikringer

Hos Dansk Boligforsikring kan du få en omfattende ejerskifteforsikring til en lille pris. Vi er blandt de største udbydere på markedet og alle vores forsikringer kan erhverves til konkurrencedygtige priser. Men hvilke regler gælder helt præcist for ejerskifteforsikringer?

Når en ejerskifteforsikring tilkøbes, skal det gøre sig gældende, at boligen anvendes til beboelse. Det er en forudsætning, at ejendommen primært skal benyttes til personer, der behandler husstanden som en reel bolig – derfor gælder en ejerskifteforsikring ikke

  • Køb af grund uden bebyggelse
  • Køb af grund med ufærdigt bebyggelse
  • Erhvervelse af andelsbolig

Hvordan sikrer du bolighandlen?

Reparationsforsikring og tabsforsikring indgår i ejerskifteforsikring

Når en skade anmeldes, er man berettiget til at få dækket det, en reparation koster. Dansk Boligforsikring indhenter tilbud fra relevante aktører, der kan påtage sig opgaven og udføre reparationen på tilfredsstillende vis.

Det samme gør sig gældende, når man forsikres mod tab med en ejerskifteforsikring. Man får erstattet det tab, man har.

En ejerskifteforsikring er en stor beslutning – vær omhyggelig

Hvis man vælger den forkerte ejerskifteforsikring, kan man risikere at få store ekstra omkostninger og udgifter forbundet med ens boligkøb. Især hvis det forsikringsselskab, du køber ejerskifteforsikringen af, har adresse i udlandet. Så er du ikke dækket, hvis selskabet går konkurs. Ved et dansk forsikringsselskab, der er tilknyttet Garantifonden, er du sikret imod forsikringsselskabets konkurs, og da husskader ofte er på mere end 100.000 kroner, gambler du med dit hjem, hvis du vælger et udenlandsk forsikringsselskab. Dansk Boligforsikring er ikke blot medlem af Garantifonden men også brancheorganisationen Forsikring & Pension. Dansk Boligforsikring lever derfor op til branchens standarder, hvilket også kan ses i danskernes brug af virksomheden, når ejerskifteforsikringer og sælgeransvarsforsikringer erhverves.

Udvidet ejerskifteforsikring

Med en ejerskifteforsikring er du som boligejer sikret mod skader på din bolig, som ikke er noteret i tilstandsrapporten. Men her kommer spørgsmålet: skal du nøjes med en 5-årig standardforsikring eller bør du tegne en udvidet ejerskifteforsikring, som giver fuld dækning i hele 10 år?

Vælger du en basis-ejerskifteforsikring, så er du sikret mod uforudsete skader på din bolig i 5 år. Det gælder fejl i bygningskonstruktion, bygningsskader og ulovlige vvs- og elinstallationer, som ikke er noteret i tilstands- eller elinstallationsrapporten, men er til stede op selve overtagelsesdagen. Denne mulighed vælger mange, hvis boligkøbet er ment som en midlertidig løsning. Alligevel kan du som boligejer pludselig stå med skader, som signifikant svækker boligens stand og værdi og ikke er dækket af ejerskifteforsikringen. Denne slags skader står du som køber selv til at betale, hvilket kan være en dyr fornøjelse.

Derfor anbefales det, at du tegner en udvidet ejerskifteforsikring,

Hos Dansk Boligforsikring løber en udvidet ejerskifteforsikring over 10 år og dækker et større omfang af skader end basisforsikringens lovpligtige minimumsdækning. Oplever du f.eks. ulovlige bygningsindretninger eller ulovlige kloak- eller stikledninger udenfor huset samt skader på badeværelser, så dækker din udvidet ejerskifteforsikring skaderne. Derfor opnår du større tryghed med en udvidet ejerskifteforsikring end med en standardforsikring,

Din langsigtede investering

Inden du skriver under på en udvidet ejerskifteforsikring, skal du være opmærksom på den ekstra omkostning. Det betyder, at sælger kun er forpligtet til at betale 50 % af præmien på den billigst mulige 5-årige standardforsikring. Konsekvenser af det er, at det kan blive dyrere for dig som køber at tegne en udvidet ejerskifteforsikring. Dette er noget, du skal medregne i det store regnestykke. Omvendt skal du også tænke på, at du i en længere periode er forsikret mod mulige (og høje) omkostninger.

Vil du have god råd til boligforsikringerne? Så hold øje med Dansk Boligforsikrings profil på LinkedIn, hvor der jævnligt deles relevante artikler.

For mange kan det være en stor beslutning at vælge en udvidet ejerskifteforsikring, fordi den er dyrere. Derfor starter mange med at tegne en standardforsikring med henblik på at forlænge den efter 5 år. Og det kan også godt lade sig gøre, da standard 5-årige ejerskifteforsikring kan forlænges i op til 10 år. Dog glemmer mange boligkøbere at forlænge deres forsikring. Dette vil på sigt være en dyrere løsning end at tegne en udvidet ejerskifteforsikring med det samme, da prisforskellen mellem de to forsikringer ofte ikke er stor på tegnelsestidspunktet.

Tegner du en udvidet ejerskifteforsikring med det samme, kan forsikringen betragtes som en langsigtet investering. Du undgår at bekymre dig om din forsikrings løbetid, og du er fuldt dækket på en lang række langsigtede skader.

Ny undersøgelse om kundetilfredsheden i forsikringsbranchen

En ny undersøgelse er foretaget af EPSI-Danmark angående kundetilfredsheden hos danske forsikringsselskaber. Dansk Boligforsikring WordPress blog har udgivet en artikel, der kigger nærmere på tallene, og som undersøger, hvad

Statistik over kundetilfredshed - Dansk Boligforsikring
Statistik over kundetilfredshed – Dansk Boligforsikring

selskaberne fremover skal fokusere på, hvis de vil vinde og fastholde kunder. Artiklen er baseret på Klaus Lund, der er ekspert i virksomheders kundeorientering, og han fortæller, at forsikringsselskaberne med fordel kan fokusere på “bløde værdier” – et paramter, de færreste bruger men som har stort potentiale.

Råd til dit boligkøb

Dansk Boligforsikring har netop udgivet en artikel, der giver dig gode råd til, hvad du skal huske, når du køber bolig. Artiklen fokuserer på, hvad du skal gøre inden, du starter med at lede efter drømmehjemmet. Et af rådene er, at du skal have alting klaret og godkendt af din bank, så du ikke risikerer at forelske dig i et hus, du i sidste ende ikke har råd til. Bliv forhåndsgodkendt, så boligjagten kan ende lykkeligt.

Virksomheden producerer og udgiver jævnligt relevante artikler, som du kan få stor gavn af som boligejer eller kommende boligejer. Det er en periode i livet, som kan byde på mange spørgsmål og meget forvirring. Lige pludselig skal man ud og forholde sig til det, som potentielt er den største beslutning, du har taget hidtil. Man opdager, hvor mange ting der er at forholde sig til og beslutte. Derfor kan det være rart med lidt hjælp og vejledning på vejen. Netop fordi Dansk Boligforsikring har registreret, at mange kommende boligejere står over for disse udfordringer, har de udarbejdet en længere guide. Guiden kan benyttes, hvis du selv står over for et kommende boligkøb.

Job i boligforsikringsbranchen?

Et job inden for bolig og forsikringer kan tilvejebringe mange udfordringer og spændende funktioner. I en virksomhed som Dansk Boligforsikring – som eksempel – ansættes der mange mennesker i forskellige positioner, som alle har specialet ejerskifteforsikring og sælgeransvarsforsikring. Men der er selvfølgelig stor forskel på, hvilket man speciale man har, og hvordan man arbejder med området. Der er jurister, byggekonsulenter, kommunikationsfolk, skadebehandlere etc. Når man siger “forsikringsfolk” kan det i princippet være alle disse jobfunktioner, man mener.

Mange folk finder boligmarkedet og boligbranchen utrolig interessant. Væksten går op og ned – nogle gange er der højkonjunktur, andre gange er der krise. Måske er det netop disse poler, der gør, at folk finder det interessant. Hvis du selv kunne være interesseret i en karriere inden for boligforsikring, kan du med fordel holde øje med Dansk Boligforsikrings ledige stillinger.

Relateret indhold:

Produkt: Ejerskifteforsikring

Kategorier: Virksomhed