Hvis du har haft kontaktflade med noget som helst, der vedrører boligkøb eller lignende, har du formentlig hørt om ejerskifteforsikringer – en måde for huskøbere at sikre sig mod uventede omkostninger, som kan opstå efter et afsluttet salg. Men hvad så med sælger, fristes man måske til at sige. Og det er netop her, at en sælgeransvarsforsikring kommer ind i billedet.

Hvad er det?

Forsikringen er rettet mod personer, som står til at sælge deres hus, og som ønsker at sikre sig mod eventuelle omkostninger. Som sælger er man langt hen ad vejen beskyttet, hvis følgende forholdsregler er taget:

  • Udarbejdet en tilstandsrapport og en el-eftersynsrapport
  • Indhentet tilbud på en ejerskifteforsikring samt tilbudt at betale det halve af præmien

Hvis dette er opfyldt, står du ikke længere til ansvar i forhold til at hæfte for de fejl og mangler, som ikke fremgår af tilstandsrapporten. Så hvad skal du egentlig bruge en ekstra forsikring til? Problemet er, at du stadig kan risikere at ende med at blive økonomisk ansvarlig for visse ting; nemlig de ting, som ikke indgår i en tilstandsrapport. Eksempler på, hvad det kan være, er ulovlige bygningsindretninger og ulovlige stik- og kloakledninger udenfor bygningen.

Læs en kort forklaring af ejerskifteforsikring og sælgeransvarsforsikring.

Derfor kan det være en god ide med en sælgeransvarsforsikring

Forestil dig ovenstående scenarie. En køber finder fejl og mangler ved det hus, som du har solgt, og de indgår ikke i tilstandsrapporten. Nu har køberen kun én udvej til at få omkostningerne dækket, og det er ved at sagsøge dig som sælger. Disse forhold kan du drages til ansvar for i hele 10 år efter overtagelsen af huset.

En sælgeransvarsforsikring dækker de udgifter, du som sælger måtte blive dømt til at betale køber i en eventuel retssag. Salg af tidligere bolig kan således hjemsøge dig i mange år efterfølgende, hvis du er uheldig. Forsikringen er derfor en oplagt løsning til dig, der vil have ro i sindet, når du skal sælge.

Dansk Boligforsikring er én af selskaberne, der tilbyder en sælgeransvarsforsikring. Du kan finde læse mere på deres sider.

Kategorier: Produkt