En CO2 alarm? Hvad er det? Og hvorfor er det vigtigt at propriterer en CO2 alarm? Ikke mange er klare over hvor vigtig en CO2 alarm er i lokaler med maskiner eller med mange mennesker i. Det kan have helbredsmæssige konsekvenser for de personer som er i lokaler med et for højt CO2 niveau. I dette indlæg vil vi derfor forklare hvorfor du bør købe en CO2 alarm.

Hvad sker der når der er for meget C02 i et lokale?

Et for højt C02 niveau kan gøre folk rigtig syge. Men hvordan sker det, og hvilke omstændigheder skaber et for højt CO2-niveau? Svaret er simpelt. Levende væsner som trækker vejret, såsom mennesker og dyr, udskiller CO2 gennem udånding. Planter derimod optager CO2 for at danne fotosyntese og udskiller i stedet O2, altså ren luft, som vi dyr og mennesker bruger til at kunne trække vejret med igen. Industrimaskiner udskiller også C02. Ved dårlige udluftningsmuligheder og dysfunktionelle ventilationskanaler kan der opstå for meget C02 uden at luften bliver renset og det er her det kan gå hen og blive farligt. Der kan altså både ske store C02 udslip med maskiner såvel som i lokaler i for mange mennesker i, fordi begge scenarier udskiller store mængder af CO2. Konsekvenserne for store CO2 udslip kan medfører helbredsmæssige konsekvenser. Det kan give folk, som befinder sig i lokaler, som de førnævnte, hovedpine, svimmelhed og de mister derfor hurtigt koncentrationsevnen. I værste tilfælde, ved store CO2 udslip, kan konsekvenserne være dødelige. Derfor er en C02 alarm vigtigt i førnævnte scenarier.

Hvad er en C02 alarm

En CO2 alarm er en måler man hænger op i lokalet, hvor der kunne være eventuelle høje niveauer af CO2. En CO2 alarm måler niveauet af CO2 i rummet og alarmerer, hvis CO2’en bliver for høj. Mennesker kan ikke lugte CO2 og ved derfor ikke hvornår CO2’en overstiger normalen. Derfor har man opfundet en CO2 alarm, som kan vurdere niveauet af CO2.

Fordele ved en C02 alarm

Fordelene ved en CO2 alarm er, at man sikrer, at de ansatte som omgås maskiner eller er i lokaler med mange andre mennesker, ikke blive dårlige. På den måde undgår man ineffektivt arbejde og højt fravær. Også eksempelvis i en skoleklasse vil koncentrationsevnen forbedres hvis man kan måle CO2 niveauet med en CO2 alarm. Generelt set er der kun fordele ved at købe en C02 alarm, og det burde være et lovpligtigt apparat, specielt i et industrielt sammenhæng.

Hvordan nedsætter du C02 i et lokale

Hvis du har købt en C02 alarm, og den overstiger det normale CO2 niveau, skal du først og fremmest have tjekket dit ventilationssystem. Derudover er udluftning også et vigtigt element for at holde C02’en nede. Såfremt der ikke er vinduer i lokalerne, skal der være kraftige udluftningsmaskiner, ellers skal mennesker ikke færdes, i en længere periode, i disse lokaler.

Køb din CO2 alarm hos Hammer Electronic

Hos Hammer Electronic kan du køb en CO2 alarm af høj kvalitet til en overkommelig pris. Hammer Electronic blev etableret som et handelsfirma i 1977 og har derfor mange års erfaring inden for feltet. Firmaet producerer primært display og alarmudstyr, både inden for CO2 såvel som temperaturmålere og luft-kvalitetsmålere.

En CO2 alarm bliver som udgangspunkt solgt til maskinerum og køle- og fryserum i supermarkeder og lagerrum. Som tidligere nævnt kan vi mennesker ikke lufte CO2. Ved en utæthed i eksempelvis køle/fryseanlægget kan CO2’en æde ilten op og det er her det bliver dødeligt. En CO2 alarm bliver brugt til boliger, skoler og arbejdspladser. Det er essentielt at have en CO2 alarm, så elever eller ansatte ikke bliver dårlige og ineffektive. Du kan læse mere om en CO2 alarm her!

Kategorier: Produkt